ปั้มน้ำ DC ปั้มน้ำโซล่าเซลล์

แสดง: สินค้าพร้อมรายละเอียด เฉพาะสินค้าไม่มีรายละเอียด
เรียงลำดับโดย:
แสดง:

ชุดประปาหมู่บ้าน พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับปั้มขนาด 1.5 แรงม้า ปั้มน้ำทำงานอัตโนมัติเมื่อมีแสง.....

ชุดประปาหมู่บ้าน พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับปั้มขนาด 2 แรงม้า ปั้มน้ำทำงานอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดด .....

ชุดประปาหมู่บ้าน พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับปั้มน้ำขนาด 1 แรงม้า ปั้มน้ำทำงานอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดด .....

ปั้มน้ำซับเมิส DC 24V 140W ดูดน้ำลึก 12-15 เมตร

18,900.00บาท ไม่รวมภาษี: 18,900.00บาท

ปั้มน้ำซับเมิส DC 24V 140W ดูดน้ำลึก 12-15 เมตร ราคาครบชุดพร้อมแผงโซล่าเซลล์ 200W 1 แผง .....

ปั้มน้ำซับเมิส DC 24V 180W ดูดน้ำลึก 15-22 เมตร

21,900.00บาท ไม่รวมภาษี: 21,900.00บาท

ปั้มน้ำซับเมิส DC 24V 180W ดูดน้ำลึก 15-22 เมตร ปริมาณน้ำ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง ราคาครบชุดพร้อม.....

ปั้มน้ำซับเมิส DC 24V 300W ดูดน้ำลึก 25-35 เมตร

25,900.00บาท ไม่รวมภาษี: 25,900.00บาท

ปั้มน้ำซับเมิส DC 24V 300W ดูดน้ำลึก 25-35 เมตร ปริมาณน้ำ 2,500 ลิตรต่อชั่วโมง ราคาครบชุดพร้อม.....

ปั้มน้ำซับเมิส DC 24V 400W ดูดน้ำลึก 30-40 เมตร

27,900.00บาท ไม่รวมภาษี: 27,900.00บาท

ปั้มน้ำซับเมิส DC 24V 400W ดูดน้ำลึก 30-40 เมตร ปริมาณน้ำ 2,600 ลิตรต่อชั่วโมง ราคาครบชุดพร้อม.....

ปั้มน้ำซับเมิส DC 48V 550W ดูดน้ำลึก 40-50 เมตร

29,900.00บาท ไม่รวมภาษี: 29,900.00บาท

ปั้มน้ำซับเมิส DC 48V 550W ดูดน้ำลึก 40-50 เมตร ปริมาณน้ำ 2,700 ลิตรต่อชั่วโมง ราคาครบชุดพร้อม.....

ปั้มน้ำซับเมิส DC 48V 600W ดูดน้ำลึก 50-60 เมตร

28,900.00บาท ไม่รวมภาษี: 28,900.00บาท

ปั้มน้ำซับเมิส DC 48V 600W ดูดน้ำลึก 50-60 เมตร ปริมาณน้ำ 3,000 ลิตรต่อชั่วโมง ราคาครบชุดพร้อม.....

ปั้มน้ำซับเมิส DC 48V 750W ดูดน้ำลึก 60-80 เมตร

33,900.00บาท ไม่รวมภาษี: 33,900.00บาท

ปั้มน้ำซับเมิส DC 48V 750W ดูดน้ำลึก 60-80 เมตร ปริมาณน้ำ 3,000 ลิตรต่อชั่วโมง ราคาครบชุดพร้อม.....

ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดูดลึก 30 เมตร ส่งสูง 20 เมตร ครบชุดพร้อมใช้งาน อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย .....

ปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ดูดลึก 30 เมตร ส่งสูง 30 เมตร ครบชุดพร้อมใช้งาน อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย .....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-350 12V 360W สามารถต่อตรงกับแบตเตอรี่ 12V หรือต่อตรงกับแผง.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-350 24V 360W ดูดน้ำลึก 2 เมตร ส่งสูง 10 เมตร ปริมาณน.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-350 24V 360W พร้อมรถเข็น ครบชุด รถเข็น แผงโซล่าเซลล์ขนาด 2.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-350 48V 360W ดูดน้ำลึก 2 เมตร ส่งสูง 10 เมตร ปริมาณน.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-350 60V 360W ดูดน้ำลึก 2 เมตร ส่งสูง 10 เมตร ปริมาณน.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-360 12V 360W ดูดน้ำลึก 8 เมตร ส่งสูง 30 เมตร ปร.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-360 12V 360W ครบชุด พร้อมรถเข็น ครบชุดพร้อมใช้งาน สามารถทำ.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-360 24V 360W ดูดน้ำลึก 8 เมตร ส่งสูง 30 เมตร ปร.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-360 48V 360W ดูดน้ำลึก 8 เมตร ส่งสูง 30 เมตร ปร.....

ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ FX-360 60V 360W ดูดน้ำลึก 8 เมตร ส่งสูง 30 เมตร ปร.....